Afscheidende wonden: te veel van het goede

Wondvocht - in medisch jargon bekend als 'exsudaat' - is een kenmerk van de acute fase van wondgenezing. Dit vocht is afkomstig van bloed- en lymfevaten, voert celafval en bacteriën weg en vormt een gunstig klimaat voor het immuunsysteem.

Is een afscheidende wond goed of slecht?

Normaal gesproken zijn dergelijke afscheidingen van de wond een goed teken. Maar té veel wondvocht kan de randen van de wond zacht maken en genezing in gevaar brengen; het creëert tevens een gunstige omgeving voor micro-organismen. Daarom is het belangrijk om overtollige afscheiding te absorberen zonder de wond uit te drogen. Het vochtgehalte wordt het best onder controle gehouden met behulp van speciale pleisters gemaakt van hydrocolloïden of alginaten.

Raadpleeg een arts bij:

  • Steekwonden
  • Krabben en beten van dieren
  • Grote brandwonden
  • Hevig bloedende wonden